Underleverantör verkstadsindustri

Affärsidé

EB Metall skall vara en pålitlig underleverantör till nordisk verkstadsindustri av avancerade automatsvarvade detaljer. Med leveransprecision och absolut felfria detaljer skall EB Metall förbli och utvecklas som en given samarbetspartner.

Kvalitetspolicy

Du som Kund skall märka och erfara att vi till fullo uppfyller Dina krav och förväntningar till avtalade villkor. Vi strävar ständigt att bli bättre och vassare i våra affärer och våra leveranser skall vara en väsentlig del i Dina värdeskapande processer.

Detta uppnår vi genom:

  • engagerad och kompetent personal
  • en ändamålsenlig maskinpark
  • ett ständigt pågående förbättringsarbete
  • ett aktivt och certifierat kvalitetsledningssystem

Miljöpolicy

Vi strävar efter att använda oss av leverantörer, produkter och tjänster som är miljömässigt granskade. Alla våra aktiviteter präglas av en medvetenhet om vikten av kretslopps- och återvinningsfilosofierna. Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt arbetssätt med målsättningen att minska vår del av miljöbelastningen.